Πότε απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ

Πότε απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ;

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι υποχρεωτική για κάθε:

 • νέα μίσθωση τμήματος κτιρίου κατοικίας (διαμέρισμα) ή επαγγελματική στέγη ανεξαρτήτου εμβαδού (από 1.1.2016 είναι υποχρεωτική και για κτιριακές μονάδες με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από 50 τ.μ)
 • αγορά - πώληση ενιαίου κτιρίου ή τμήματος κτιρίου (διαμέρισμα) ανεξαρτήτου εμβαδού
 • ανάρτηση αγγελίας (στον Τύπο ή στο διαδίκτυο) πώλησης ή μίσθωσης κτιρίου απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για την αναγραφή της ενεργειακής κατηγορίας του κτιρίου στην αγγελία.
 • ολοκλήρωση ολικής ανακαίνισης κτιρίου
 • ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα ''Εξοικονομώ-Αυτονομώ''
 • σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου. Δήλωση ενεργειακού επιθεωρητή (εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 2 του π.δ. 420/1987, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4495/2017).

Σημείωση: Η εξαίρεση για ακίνητα κάτω των 50 τ.μ. έπαψε να ισχύει από 1/1/2016.
Oι παραθεριστικές κατοικίες δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ. 

Δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για κτίρια με χρήσεις:

 •  βιομηχανίας
 • βιοτεχνίας
 • αγροτικής χρήσης (πλην κατοικιών)
 • εργαστηρίου
 • αποθήκης
 • στάθμευσης αυτοκινήτων
 • πρατήρια υγρών καυσίμων

          Το γραφείο αναλαμβάνει:

 •  Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών ανεξαρτήτου τετραγωνικών (καταστημάτων, γραφείων, κτιρίων, ξενοδοχείων)
 • Επίσκεψη-Αυτοψία ακινήτου
 • Αποτύπωση (σκαρίφιμα) εάν δεν έχετε τα αρχιτεκτονικά σχέδια του ακινήτου
 • Έκδοση παραβόλου*
 • Άμεση Έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού (δυνατότητα αυθημερόν διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης)
 • Αίτηση και παραλαβή όλων των απαιτούμενων εγγράφων από την Πολεοδομία.