“Εξοικονομώ”: Aνεση & εξοικονόμηση για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος στην Ελλάδα

2021-05-28

Cert-energy

Το Fi-compass, η πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο πρόσφατο newsletter της (Ανοιξη 2021) αφιερώνει ένα άρθρο της, στο συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα του ΕΠΑνΕΚ «Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ», στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και στα σημαντικά οικονομικά και ενεργειακά οφέλη που έχει επιφέρει σε χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά μέχρι σήμερα.

Όπως καταγράφει το αφιέρωμα, το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων με τη μορφή επιχορήγησης ή/και δανείου με επιδότηση του επιτοκίου- για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και διαμερίσματα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών τους αναγκών. Ο συνδυασμός αυτός επιχορήγησης και δανείου αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας του Προγράμματος, ειδικά για τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος.

Στελέχη της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, παρουσιάζουν τα στοιχεία εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, που έχουν προκύψει από το Πρόγραμμα, τη σημασία της επιλογής των κατάλληλων δικαιούχων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τελικά την αλλαγή νοοτροπίας στην καταναλωτική συμπεριφορά σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Συνολικά, 60.058 νοικοκυριά θα ωφεληθούν από το Πρόγραμμα, έως τον Ιούνιο του 2021 με τον προϋπολογισμό να φτάνει το 1 δις ευρώ.

Το Εξοικονόμηση κατ οίκον συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δείτε το αφιέρωμα του fi-compass.eu, εδώ