Περιοχή Βούλγαρη Θεσσαλονίκης

Δευτέρα - Κυριακή: 8:30 π.μ. - 10:00 μ.μ.

6947228875

mgalatsianou@cert-energy.gr

  • Εξειδικευμένες γνώσεις στα Ενεργειακά Πιστοποιητικά
  • Άμεση και υπεύθυνη διεκπεραίωση
  • 8 χρόνια εμπειρίας

         Το γραφείο αναλαμβάνει:  

  • Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών ανεξαρτήτου τετραγωνικών (καταστημάτων, γραφείων, κτιρίων, ξενοδοχείων)
  • Επίσκεψη-Αυτοψία ακινήτου
  • Αποτύπωση (σκαρίφιμα) εάν δεν έχετε τα αρχιτεκτονικά σχέδια του ακινήτου
  • Έκδοση παραβόλου*
  • Άμεση Έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού (δυνατότητα αυθημερόν διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης)
  • Αίτηση και παραλαβή όλων των απαιτούμενων εγγράφων από την Πολεοδομία.