ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Το γραφείο με έδρα τη Θεσσαλονίκη έχει άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Γ' Τάξης και αναλαμβάνει την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) κατοικιών και επαγγελματικών χώρων ανεξαρτήτου τετραγωνικών (διαμερίσματα, πολυκατοικίες, επαγγελματικοί χώροι, γραφεία, χώροι συνάθροισης, εκπαίδευσης, ξενοδοχεία κ.α)

Εκδίδουμε το ενεργειακό πιστοποιητικό του ακινήτου σας, με αξιοπιστία και συνέπεια στις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς για όλο τον νομό Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση απουσίας σχεδίων του ακινήτου σας, αναλαμβάνουμε να τα προμηθευτούμε από την αρμόδια πολεοδομία ή αν χρειαστεί πραγματοποιούμε την αποτύπωση του ακινήτου σας.

Η έκδοση πραγματοποιείται εντός μιας μέρας (από την ημέρα αυτοψίας) για τα διαμερίσματα και 10 ημερών για τους επαγγελματικούς χώρους ανάλογα με τα τετραγωνικά του προς επιθεώρηση κτιρίου.

Το κόστος του ενεργειακού πιστοποιητικού κυμαίνεται βάσει των τετραγωνικών.

Για να πάρετε προσφορά για το ακίνητό σας επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947228875 

  • Εξειδικευμένες γνώσεις στα Ενεργειακά Πιστοποιητικά
  • Άμεση και υπεύθυνη διεκπεραίωση
  • 8 χρόνια εμπειρίας

         Το γραφείο αναλαμβάνει:   

  • Επίσκεψη-Αυτοψία ακινήτου
  • Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών ανεξαρτήτου τετραγωνικών (καταστημάτων, γραφείων, κτιρίων, ξενοδοχείων)
  • Αποτύπωση (σκαρίφιμα) εάν δεν έχετε τα αρχιτεκτονικά σχέδια του ακινήτου
  • Έκδοση παραβόλου*
  • Άμεση Έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού (δυνατότητα αυθημερόν διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης)
  • Αίτηση και παραλαβή όλων των απαιτούμενων εγγράφων από την Πολεοδομία.